Monthly Archives: mars 2020

Att beställa gravstenar online

gravsten tillval

Tillval för gravsten

Att få det bästa priset på gravstenar är inte det lättaste om man väljer att köpa den via en traditionell begravningsbyrå, som då givetvis tar ut en egen avgift ovanpå kostnaden för tillverkningen. Bäst pris får man genom att direkt beställa genom en gravstensbyrå eller ett stenhuggeri. Man kan säga att en gravstensbyrå och ett stenhuggeri är ungefär samma sak förutom att stenhuggeriet i regel endast fokuserar på själva stenen. En renodlad gravstensbyrå tar hand om samtliga delar runt gravstenen som då innefattar olika typer av dekorationer men också att gravstenen kommer på plats och att stensättningen utförs enligt gällande regelverk. Det är alltså en stor fördel att beställa gravsten genom en gravstensbyrå framför ett stenhuggeri ur denna aspekt. Fördelen jämfört mot en begravningsbyrå är att man slipper extrakostnader som läggs på, och att själva kontakten med byrån kan uppfattas som ett rejält säljmöte.

Hos Memoria Gravstensbyrå AB kan du få hjälp med hela processen från att välja gravsten till ett förmånligt pris samt att få den på plats. Memoria gravstenar i Jönköping, Göteborg & Stockholm beställs via offert online. Om du behöver hjälp med att välja ut en lämplig gravsten så kontaktar du kundsupport.

Priser på gravstenar syns direkt online samt olika modeller som finns att välja på. Svart granit och röd vånga tillhör de vanligaste stentyperna. På sidorna för stenarna väljer du vilka tillval som passar. Om du har svårt att välja så finns även inspiration med olika varianter av utsmyckningar.